Struktura

        Utworzony w 2013 r. Instytut Nauk Biblijnych, jako kontynuacja Sekcji Biblijnej Wydziału Teologicznego ATK/UKSW, istniejącej w latach 1967-2013, posiada klarowną strukturę i obsadę personalną (zobacz). W jego skład wchodzi siedem katedr. Z dniem 31 grudnia 2013 r. pracownikami INB jest 14 osób, z czego 8 to pracownicy samodzielni, w tym 3 osoby z tytułem naukowym profesora. Aktualna struktura INB przedstawia się następująco:

 

  • Katedra Egzegezy Starego Testamentu 

Kierownik: Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Stanowiska:

Profesor zwyczajny: Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Adiunkt: Dr Barbara Strzałkowska

 

  • Katedra Egzegezy Nowego Testamentu

Kierownik: Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

Stanowiska: 

Profesor zwyczajny: Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

Profesor nadzwyczajny: Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski

 

  • Katedra Filologii Biblijnej

Kierownik: Dr hab. Anna Kuśmirek

Stanowiska: 

Kierownik: Dr hab. Anna Kuśmirek

Adiunkt: Ks. dr Krzysztof Siwek

 

  • Katedra Historii Biblijnej

Kierownik: Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło

Stanowiska:

Profesor nadzwyczajny: Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło

Adiunkt: Ks. dr Zbigniew Grochowski

 

  • Katedra Hermeneutyki Biblijnej

Kierownik: Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski

Stanowiska:

Profesor zwyczajny: Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski

Adiunkt: Ks. dr Waldemar Linke

 

  • Katedra Teologii Biblijnej

Kierownik: Ks. prof. UKSW dr hab. Franciszek Mickiewicz

Stanowiska:

Profesor nadzwyczajny: Ks. prof. UKSW dr hab. Franciszek Mickiewicz

Adiunkt: Ks. dr Dariusz Sztuk

 

  • Katedra Literatury Międzytestamentalnej

Kierownik: Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Parchem

Stanowiska:

Profesor nadzwyczajny: Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Parchem

Adiunkt: Ks. dr Mirosław Jasinski