Władze

Funkcję dyrektora INB, wybranego na posiedzeniu pracowników dotychczasowej Sekcji Biblijnej i zatwierdzonego na tym stanowisku, sprawuje ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, twórca i od 1994 r. kierownik Instytutu Dialogu Katolicko-Judaistycznego, przemianowanego w 2003 r. na Zakład Dialogu Katolicko-Judaistycznego, a także twórca i od 2009 r. kierownik specjalności Turystyka krajów biblijnych.

Funkcję sekretarza INB, powierzoną na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej, sprawuje dr hab. Anna Kuśmirek.