Historia Instytutu

        Naszą prezentację Historii Instytutu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologicznym UKSW przedstawiamy w następujący sposób: po opisaniu "prapoczątków INB" zaprezentujemy spojrzenie retrospektywne na poszczególne katedry Sekcji Biblijnej ATK/UKSW, która potem przerodziła się w Instytut Nauk Biblijnych.