Katedra Egzegezy NT

Kierownikiem Katedry Egzegezy Nowego Testamentu jest ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki.

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest zatrudniony ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. UKSW.

Priorytetem w pracy naukowo-dydaktycznej pracowników tej katedry są Ewangelie synoptyczne, a więc ich geneza i treść, oraz tzw. źródło Q, analizowane w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Duże znaczenie przykłada się też do badań dotyczących pierwotnego Kościoła oraz stosowania do Ewangelii metody Redaktionsgeschichte. Co się tyczy pozostałych pism nowotestamentowych, na pierwszy plan wysuwają się badania nad Corpus Paulinum, prowadzone są tez jednak badania nad Apokalipsą według św. Jana.