Katedra Egzegezy ST

Kierownikiem Katedry Egzegezy Starego Testamentu jest ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski.

Na stanowisku adiunkta jest zatrudniona dr Barbara Strzałkowska, w latach 2008-2013 sekretarz Zarządu II kadencji Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Aktywność Katedry Egzegezy ST koncentruje się na działalności naukowej i dydaktycznej dotyczącej zrozumienia i naukowego objaśniania Biblii Hebrajskiej i Biblii Greckiej (Septuaginta). Chodzi przede wszystkim o wszechstronną analizę proto- i deuterokanonicznych ksiąg ST, a także pogłębione badania nad Septuagintą i aramejskimi przekładami Biblii (targumy). Punkt ciężkości spoczywa na egzegezie Pięcioksięgu i ksiąg prorockich, zwłaszcza  Księgi Ezechiela, oraz na uwypuklaniu wielopostaciowości judaizmu okresu międzytestamentowego. Pracownicy tej katedry włączają się czynnie w dzieło popularyzacji wiedzy biblijnej oraz (W. Chrostowski) w dialog chrześcijańsko-judaistyczny (Zakład Dialogu Katolicko-Judaistycznego). Ważna dziedzinę zaangażowania stanowi również przewodniczenie pielgrzymkom do krajów biblijnych oraz organizowanie i kierowanie specjalnością Turystyka krajów biblijnych.